Kategorie

Promocje

eRaty Santander Consumer Bank

Ciśnienie wody w instalacji domowej to jeden z najważniejszych parametrów, który wpływa na jakość funkcjonowania całego systemu wodno-kanalizacyjnego w domu. Odpowiednie ciśnienie wody jest niezbędne do zapewnienia komfortu korzystania z urządzeń takich jak prysznice, baterie czy zmywarki. Właściwe ciśnienie umożliwia swobodny przepływ wody.

Ciśnienie w instalacji wodociągowej określają przepisy. Zgodnie z ustawą powinno mieścić się ono pomiędzy 0.5 - 6 barów. Przyjętą za optymalną wartością są 4 bary i tak też jest, zalecenie ciśnienie wody w instalacji ustawione są parametry w domowych instalacjach. Odpowiednie ciśnienie wody w instalacji decyduje o żywotności całej konstrukcji wodno-kanalizacyjnej.

Czym jest ciśnienie wody- definicja podstawowa

Ciśnienie wody jest jednym z podstawowych pojęć w fizyce i inżynierii, które określa siłę, z jaką woda oddziałuje na otaczające ją powierzchnie.

Ciśnienie wody można mierzyć w różnych jednostkach, ale najczęściej stosowanymi jednostkami miary ciśnienia wody są:

  • Bar jest to jednostka ciśnienia używana jako parametr instalacji wodno-kanalizacyjnych. 1 bar to około 0,1 megapascala (MPa).

  • Megapascal (MPa) jest to jednostka ciśnienia używana w układzie SI, gdzie 1 megapascal to 1 milion paskali. 1 MPa to 10 barów.

odpowiednie ciśnienie wody w instalacji domowej

Pomiar ciśnienia wody w instalacji domowej

Pomiar ciśnienia wody w domowej sieci jest niezbędny, aby utrzymać odpowiednie ciśnienie wody w instalacji, co przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego oraz zapewnienia komfortu korzystania z wody w codziennych czynnościach. Do tego celu wykorzystuje się manometry, które są specjalnymi przyrządami pomiarowymi, które pozwalają na bieżący monitoring ciśnienia i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku jego odchyłek od normy. Manometr składa się z rurki, w której znajduje się ciecz, najczęściej olej, oraz wskazówki, która pokazuje wartość ciśnienia na skali. Manometry mogą być montowane na różnych elementach instalacji, takich jak przewody czy zbiorniki, gdzie kontrola ciśnienia jest najistotniejsza.

Monitorowanie ciśnienia wody w instalacji

Poprzez monitorowanie ciśnienia wody za pomocą manometrów, użytkownicy są w stanie śledzić, czy funkcjonuje zalecane ciśnienie wody w instalacji. W przypadku zauważenia nieprawidłowości, takich jak nagły spadek ciśnienia, można szybko podjąć działania naprawcze, aby uniknąć ewentualnych problemów z instalacją.

Przyczyny zbyt niskiego ciśnienia wody

Zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji może być spowodowane przez różne czynniki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Może być ono wynikiem słabej infrastruktury wodociągowej. Jeśli sieć dostawcza jest przestarzała, zbyt rozległa lub uszkodzona, może to prowadzić do niedostatecznego ciśnienia wody w instalacjach domowych. Kolejną przyczyną jest duża odległość od źródła wody. Jeśli mieszkanie znajduje się w dużej odległości od źródła wody, ciśnienie może słabnąć w miarę oddalania się od tego punktu. Im dalej od źródła wody, tym niższe ciśnienie. W budynkach wielopiętrowych woda musi być pompowana na wyższe piętra. Im wyższe piętro, tym większa konieczność zastosowania pomp ciśnieniowych, które mogą jednak nie zawsze zapewnić odpowiednie ciśnienie. Ciśnienie obniżają także kamienie, osady, korozja lub inne zanieczyszczenia w rurach

Skutki zbyt niskiego ciśnienia wody

Niskie ciśnienie wody w instalacji domowej może skutkować szeregiem problemów dotyczących prawidłowego działania urządzeń sanitarnych. Działanie pryszniców, kranów, pralek czy zmywarek może być ograniczone, gdy woda płynie z niewystarczającą siłą. Konsekwencje niskiego ciśnienia wody są szczególnie odczuwalne podczas korzystania z pryszniców, gdzie słaby strumień wody wydłuża czas kąpieli, co staje się uciążliwe w życiu codziennym.

Podnoszenie ciśnienia wody

W przypadku niskiego ciśnienia wody istnieją skuteczne rozwiązania. Można skorzystać z pomocy pomp ciśnieniowych lub instalacji hydroforowych. Zestaw hydroforowy taki składa się z kilku głównych elementów, które współpracują w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody. Główną częścią zestawu jest pompa, która pompuje wodę z zewnętrznego źródła (np. studni, zbiornika) do instalacji domowej. Pompy hydroforowe mogą być różnych typów, takich jak pionowe, poziome lub zatapialne, w zależności od zastosowania i warunków instalacji.

Kolejnym elementem jest zbiornik ciśnieniowy, w którym gromadzona jest woda pod ciśnieniem wytworzonym przez pompę. Zbiornik ten posiada membranę oddzielającą wodę od gazowego podciśnienia, co pozwala na zachowanie stabilnego ciśnienia w instalacji nawet po zatrzymaniu pracy pompy.

Zestawy hydroforowe zapewniają odpowiednie ciśnienie wody w instalacji, zwłaszcza w domach, gdzie naturalne ciśnienie wody jest niewystarczające.

Bezpieczeństwo instalacji

Odpowiednie ciśnienie wody nie jest tylko kwestią komfortu, ale również bezpieczeństwa samej instalacji. Nadmierne ciśnienie wody może skutkować uszkodzeniami rur, armatury i innych elementów instalacji. Wysokie ciśnienie zaś może być przyczyną awarii, które wymagają kosztownych napraw. Dlatego utrzymanie optymalnego ciśnienia wody za pomocą specjalnego regulatora to gwarancja dbania o trwałość i bezpieczeństwo całego systemu wodno-kanalizacyjnego.